Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-04-18

  Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 442744
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 68 dni

Nasza wieś i szkoła

Do poczytania ...

Historia wsi
Historia szkoły
Nauczyciele

  Wieś Rogoźnik położona jest w Kotlinie Nowotarskiej. Od wschodu graniczy z Ludźmierzem, od południa z Maruszyną, od zachodu ze wsią Stare Bystre, a od północy z Długopolem. Leży na wysokości 620 - 630 m npm. Na wapiennych skałkach Górnego i Dolnego Gronia, należącego do Pienińskiego Pasa Skalicowego rozciągają się pola orne i łąki. W południowo - wschodniej części tegoż pasa, na jednym ze wzgórz istnieje od 1961 r. rezerwat przyrody nieożywionej Skałka Rogoźnicka, która jako jedyna w Polsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Chronione są tu skamieniałości z pogranicza jury i kredy, określane muszlowcem rogoźnickim. Inną osobliwością Rogoźnika jest torfowisko wysokie, które porasta kosodrzewina, sosna bagienna, owadożerna rosiczka, łochynia, bagno zwyczajne, żurawina, turzyca, czy bażyna czarna. Rogoźnik należy do gminy Nowy Targ i powiatu nowotarskiego, a wcześniej do starostwa nowotarskiego. Przed rokiem 1824 był własnością klasztoru szczyrzyckiego, zarządzanego przez cystersów w Ludźmierzu. Rogoźnik jest jedną z najstarszych wsi na Podhalu. Nazwę własną przyjął od potoku, nad którym jest położony. Potok zaś otrzymał ją od rogozi tj. wikliny, porastającej brzegi. Wzmianki o Rogoźniku pochodzą już z 1237 r., kiedy Teodor Grifita odkupuje tę wieś od swego bratanka Jana. Swe posiadłości przekazuje cystersom których sprowadza z Jędrzejowa do Ludźmierza. Tu buduje im klasztor i kościół. Wkrótce klasztor przeniesiono do Szczyrzyca i Rogoźnik zaczął podlegać opatowi szczyrzyckiemu. Ma to istotne znaczenie dla nazwy wsi, która w odróżnieniu od Starego Bystrego i Cichego zwanych również Rogoźnikiem nazywano Rogoźnikiem Pod Opatem. Początkowo rozwój osady nie przebiegał zbyt intensywnie. Hamowany był częstymi powodziami i słabym przyrostem demograficznym. Na przełomie XVIII i XIX w. wzrosła liczba ludności o ponad 113. Od końca XIX w. ma miejsce bardzo silna emigracja do USA. W okresie międzywojennym wieś liczyła 600 mieszkańców. Życie kulturalne i polityczne skupiało się wokół szkoły i częściowo wokół OSP. Po wojnie światowej nastąpił duży odpływ ludności. Wielu rogoźniczan wraz z całymi rodzinami wyemigrowało za "wielką wodę". Według stanu z 1998 r. wieś Rogoźnik liczyła 872 mieszkańców.