Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku

 • Kalendarium

  Piątek, 2021-03-05

  Imieniny: Aurory, Fryderyka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 434939
  • Do końca roku: 301 dni
  • Do wakacji: 112 dni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji  

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku

 

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku
Rogoźnik 69
34-471 Ludźmierz
tel: 18 26 555 29
e-mail: sekretariat@sprogoznik.ugnowytarg.pl  

 

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22  

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:                             
- Zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku                             
- Zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.
- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Ułatwienia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku  

Strony podmiotowe w ramach strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku posiadają następujące ułatwienia:      

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)    
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie  
 • mapa strony          

 

Data sporządzenia deklaracji 2020-09-23 
Deklarację sporządzono dnia 2019-10-03  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UG w Nowym Targu. 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Pacyga
e-mail: sekretariat@sprogoznik.ugnowytarg.pl
Telefon: 18 26 555 29  

 

Procedura wnioskowo-skargowa  

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.    

 

Dostępność architektoniczna    

Do pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody.    
Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:        

na adres e-mail : sekretariat@sprogoznik.ugnowytarg.pl
faksem na nr : 18 26 555 29       
drogą pocztową na adres : sekretariat@sprogoznik.ugnowytarg.pl       
osobiście w budynku szkoły

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.   
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.