Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-04-18

  Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 442814
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 68 dni

Programy

 

"Z kijkami przez cały rok"

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej realizowanej przez p. Małgorzatę Jakubowicz

 

 

"Przyjaciele Książek"


 

 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna


Uczniowie klas IV-VI serdecznie dziękują ratownikowi medycznemu p. Sebastianowi Bartoszek z firmy COR-MED z Zakopanego za przeprowadzenie szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 

 

 

Projekt "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń"


 

 

 

 

Pogram powszechnej nauki pływania - "Umiem Pływać"

 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Więcej o programie na stronie Projekt powszechnej nauki pływania - Umiem Pływać.

Organizacja wyjazdów:

 • termin: 18.04.2016 - 24.06.2016,
 • raz w tygodniu wyjazd godz. 1140,
 • w trzecim tygodniu wyjazd godz. 745,
 • pierwszy wyjazd 21 kwietnia 2016 r.
 

 

 

Program "Katyń... ocalić od zapomnienia"

 

"Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy"

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku została zgłoszona do programu "Katyń... ocalić od zapomnienia". Wybrany przez szkołę bohater ppor. Stanisław WalentyNenko zostanie upamiętniony imiennym Dębem Pamięci.
We czwartek 25 lutego 2016 r. p. Agnieszka Brynkus wraz z harcerzami naszej szkoły udali się do p. Marianny Nenko z Nowego Targu - bratowej ppor. Stanisława Nenko, zamordowanego w Charkowie i pochowanego w Piatichatkach - celem poznania historii życia i śmierci naszego bohatera.

"Program KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni katyn-pamietam.pl."

Więcej o programie na stronie O Programie KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 

 

 

"Owoce w szkole"


 

 

 

"Szklanka mleka w szkole"


 

 

Projekt logopedyczny "Dbamy o Język Polski"


 

PROGRAM „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Projekt skierowany jest do uczniów III klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach. Dla nich zorganizowane zostały kursy nauki jazdy na nartach na stokach Stacji Narciarskiej „Zadział” w Nowym Targu. Nauka jazdy na nartach połączona jest z edukacją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich.

Program rusza po feriach zimowych.

 

3 luty 2016 r. pierwsza nauka z instruktorem. Wyjazd spod szkoły godz. 1200, powrót ok. 1700.