Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-04-18

  Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 442817
  • Do końca roku: 257 dni
  • Do wakacji: 68 dni

Programy

 Urząd Gminy w Nowym Targu realizuje projekty unijne, w których bierze udział nasza szkoła. Są to programy: „Jeżdżę z Głową” i „Umiem Pływać”. Uczestniczą w nich uczniowie kl. I, II i III. Ponadto Urząd Gminy w Nowym Targu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „WESOŁE PRZEDSZKOLE”.

 


 

PROGRAM „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

 

 Projekt skierowany jest do uczniów III klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach. Dla nich zorganizowane zostały kursy nauki jazdy na nartach na stokach Stacji Narciarskiej „Zadział” w Nowym Targu. Nauka jazdy na nartach połączona jest z  edukacją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich.

 

 


 

PROGRAM - "UMIEM PŁYWAĆ"

 

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

 

 Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I,II,III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

 

 Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

 


 

PROGRAM - „WESOŁE PRZEDSZKOLE”

 

 W ramach projektu „Wesołe Przedszkole” zakupiono kąciki do zabaw tematycznych oraz pomoce dydaktyczne. Już wkrótce oddział przedszkolny wzbogaci się o tablicę interaktywną. Ponadto stołówka szkolna zostanie wyposażona w sprzęt pozwalający na wydawanie ciepłych posiłków. Przeprowadzone zostaną również adaptacje pomieszczeń do wymagań umożliwiających tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych.


 

 


 

 


 

Artykuły